Några goda referenser

allarks uppdragsgivare står i huvudsak att finna inom tre kategorier – privatpersoner, industrier eller byggare. Nedan följer ett litet axplock av olika referensjobb som speglar bredden av vad som kan erbjudas.