Project Description

Albert Hall i Långared

Nybyggnad av idrotts- och evenemangshall som uppförts av de ideella föreningarna i Långareds-bygden.