Project Description

Villa Andersson i Alingsås

Nybyggnad av villa till privatperson. Den befintliga villan på tomten rivs och ersätts med ny i samma stil.